Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady zostało podpisane 11 lutego 2004 r. Rozporządzenie to ustanawia jednolite zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub znacznego opóźnienia lotu.

W przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub overbookingu z winy linii lotniczej i zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004, pasażerowie mają prawo do odszkodowania.

Jeżeli lot był opóźniony, odwołany lub pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład z powodu nadkompletu, a oczekiwanie trwało dłużej niż 3 godziny, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 pasażer ma prawo do:

 • Pełnej rekompensaty (od 250 euro do 600 euro w zależności od dystansu: 250 euro do 1 500 km, 400 euro pomiędzy 1 500 km a 3 500 km, 600 euro powyżej 3 500 km.),
 • Darmowych posiłków i napojów, dostępu do dwóch darmowych połączeń telefonicznych, e-maila lub faksu. Jeżeli musisz czekać na lot jedną lub więcej nocy, przewoźnik jest zobowiązany, aby zapewnić Ci zakwaterowanie oraz darmowy dojazd z i do hotelu.

Jeżeli lot został odwołany w okresie krótszym niż 14 dni przed odlotem, pasażer ma prawo do odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004.

Pasażer nie może być uprawniony do odszkodowania, jeśli lot został zakłócony z powodu siły wyższej lub z przyczyn niezwiązanych z działalnością linii lotniczej. Przykłady sytuacji nadzwyczajnych obejmują:

 • Warunki pogodowe nieodpowiednie dla lotu, klęski żywiołowe (np. erupcja wulkanu Ejafjadlojokudlio na Islandii w 2010 r.)
 • Zakłócenia w działalności portów lotniczych
 • Akty terroryzmu lub działania wojskowe
 • Strajki związków zawodowych
 • Awarie techniczne samolotu
 • Bankructwo linii lotniczych
 • Inne powody niezależne od działalności linii lotniczych

Jeśli uważasz, że rozporządzenie WE 261/2004 jest zbyt niejasne, zawsze możesz zwrócić się do specjalistów Skycop. Sprawdzimy Twój lot i dowiemy się, czy masz prawo do odszkodowania. Możesz wypełnić nasz formularz rekompensaty.

Dlaczego lepiej złożyć wniosek o odszkodowane z pomocą Skycop?

 1. Najwyższe standardy

  Skycop przestrzega najwyższych standardów operacyjnych i biznesowych, lokalnego i unijnego prawodawstwa oraz przepisów rozporządzenia WE 261.

 2. Ponad 26 mln € europejskich roszczeń

  Firma Skycop, zajmująca się odszkodowaniami lotniczymi, zarządza pulą ponad 26 mln euro europejskich roszczeń. Opłata jest pobierana dopiero po rozpatrzeniu sprawy, po otrzymaniu odszkodowania od linii lotniczych.

 1. O nas w wiadomościach

  Działalność Skycop jest również opisywana przez główne media, takie jak Forbes, Yahoo, Aviation Pros, 50 sky shades i China Aviation Daily.

 2. Doskonały wskaźnik zaufania

  Rozwiązaliśmy już problemy tysięcy klientów z całego świata, którzy doświadczyli zakłóceń lotów w różnych liniach lotniczych. Więcej informacji można znaleźć w recenzjach naszych klientów:

Opinie naszych klientów

Odmówiono ci wpuszczenia na pokład z powodu braku wolnych miejsc w ciągu ostatnich 3 lat?

Po prostu podaj nam szczegóły lotu, a my sprawdzimy czy należą ci się pieniądze