Pasażer ma prawo do otrzymania odszkodowania od linii lotniczych oraz wsparcia w procesie ubiegania się o rekompensatę na mocy rozporządzeń UE nr 261/2004, które ustanawiają ogólne zasady przyznawania odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pod warunkiem, że dokonał on rejestracji na dowolny lot z portu lotniczego znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, lub z portu lotniczego poza terytorium UE do portu lotniczego w UE obsługiwanego przez przedsiębiorstwo lotnicze w UE (w tym lotów czarterowych).

Jeśli Twój lot został zakłócony, możesz otrzymać odszkodowanie na dwa sposoby:
  • Bezpośrednio od linii lotniczej – w tym przypadku należy złożyć reklamację w języku angielskim i skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą. Musisz jednak liczyć się z tym, że Twój wniosek zostanie prawdopodobnie odrzucony. W tej sytacji może być konieczne podjęcie działań przed sądem. Jednak jak podają statystyki jedynie 5% wnioskodawców zgłaszających bezpośrednie roszczenie o odszkodowanie odnosi sukces.
  • Zwrócenie się do profesjonalistów – łatwiejszym sposobem uzyskania rekompensaty jest skorzystanie z pomocy specjalistów SKYCOP. Wypełnimy nie tylko wszystkie wymagane formularze, ale będziemy również zarządzać i nadzorować proces odzyskiwania należności. W razie potrzeby będziemy także reprezentować Twoje interesy w sądzie, co znacząco zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania za przelot.

Jak sprawdzić, czy twoja sprawa jest objęta roszczeniem?

Masz prawo do odszkodowania, jeśli:

Lot był opóźniony o więcej niż 3 godziny

Każdy wie, jak uciążliwe może być oczekiwanie na opóźniony lot. Wszyscy wiemy, że czas to pieniądz…. Czy jesteś świadomy, że masz prawo do odszkodowania za loty opóźnione o więcej niż 3 godziny?

Lot został odwołany

Linie lotnicze muszą poinformować Cię o odwołanym locie nie później niż 14 dni przed datą odlotu. W przeciwnym razie jest to klasyfikowane jako poważne zakłócenie podróży i można starać się o odszkodowanie. Dlaczego nie ubiegać się o należne Ci pieniądze?

Odmowa przyjęcia na pokład

Overbooking (niewpuszczenie pasażera na pokład samolotu z powodu sprzedaży nadmiernej ilości biletów) jest bardziej powszechny niż myślisz. Aby zmaksymalizować zyski, linie lotnicze sprzedają czasem więcej biletów niż jest miejsc na pokładzie samolotu. Bardzo rozczarowujący jest fakt, że z winy linii lotniczych pasażerowie muszą zmieniać plany podróży. W takich przypadkach pasażerom należy się odszkodowanie.

Jakiej rekompensaty powinienem się spodziewać?

Rekompensata za opóźniony lot zależy od wielu czynników: Odległość lotu, Czas opóźnienia, Warunki pogodowe, Sytuacje nadzwyczajne

250 euro

Jeśli dystans podróży był mniejszy niż 1500 km, a do celu dotarłeś z ponad 3 godzinnym opóźnieniem.

400 euro

Jeśli dystans podróży wynosił od 1 500 km do 3 500 km poza UE, a do celu dotarłeś z ponad 3 godzinnym opóźnieniem.

600 euro

Jeśli dystans podróży był większy niż 3500 km, a do celu dotarłeś z ponad 3 godzinnym opóźnieniem.

In which cases the compensation amount can be reduced?

If a passenger has agreed to choose another flight instead of the cancelled flight, the airlines can reduce the amount of compensation by up to 50%, but only if the difference between the time when the passenger had to reach his destination, and when he actually reached it, is less than 3 hours.

You are NOT entitled to compensation in these cases:
  • Weather conditions that are not suitable for the flight
  • Airport operation disruptions
  • Acts of terrorism or military actions
  • Trade union strikes
  • Airplane technical failures

Często Zadawane Pytania

Znajdź odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące regulacji UE, praw pasażerów oraz Skycop.

Twój lot opóźnił się lub został odwołany?

Złóż wniosek już teraz i zostaw nam resztę formalności.